Обявиха нови правила за прием в детските ясли и градини

Отпада изискването за платени местни данъци и такси

Размер на шрифта: a | a | a 18:46 05 март 2015
Автор: Мирослав Балчев
Нови правила за прием в детските ясли и градини на територията на Община Добрич обявиха вчера от местната администрация в областния център. Отпада изискването за родителите, чиито деца ще постъпват в детска ясла и градина в Добрич, да представят удостоверение за платени местни данъци и такси.
Писмените заявления за прием на деца в общинските детски заведения се подават от 1 април до 31 май на всяка календарна година и важат само за децата, които навършват 3–годишна възраст в същата календарна година за ЦДГ и за децата до 3–годишна възраст за детска ясла. Заявления за постъпване във втора, трета и четвърта  възрастова група в ЦДГ се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.
Документите за кандидатстване се подават от единия родител /настойник/, който трябва да бъде с постоянен или настоящ адрес в Община Добрич. Необходимо е да бъдат предоставени: заявление  по образец, включващо трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите, телефон за връзка и е-mail адрес; ксерокопие от акт за раждане на детето, който остава в детското заведение и оригинал за сверка; лична карта на родителя за удостоверяване на постоянен /настоящ/ адрес;  документ, удостоверяващ заетостта на родителите /настойниците/ - документ от работодател, че двамата родители работят по трудов или служебен договор, който да съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и единен идентификационен код на фирмата; актуален документ за регистрация от Бюро по труда–Добрич, ако един или двамата родители са безработни; заверено копие от Годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92 за управители на ООД и ЕООД от ЗДДФЛ за предходната календарна година, ако родителят е самоосигуряващ се; решение на НОИ, ако родителят е пенсионер по болест без право на работа; служебна бележка от работодател или НОИ, ако родителят е в отпуск по майчинство; уверение от ВУЗ, ако родителят е студент, докторант или специализант.
Приемът на документи се извършва от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.
В общинските детски градини и детски ясли с предимство ще се приемат деца при следните условия: деца, чиито родители са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детското заведение – удостоверява се с лична карта. Личната карта се представя при подаване на заявлението за прием; деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК; деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК; деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71% - удостоверява се с решение на ТЕЛК; деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18г., като децата в ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци  и деца – тризнаци – удостоверява се с актове за раждане и служебна бележка от училището за текущата учебна година; деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с Акт за смърт; второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение  - справката се прави по служебен път; деца на родители студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ; дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално подпомагане“ – град Добрич; деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.
Всички предимства трябва да са актуални към датата на записване на детето в детското заведение. Деца, които не ползват предимства ще се приемат по реда на входящия номер.
Списъците с приетите деца в първите групи в детските градини и детските ясли се обявяват на 10 юни на видно място във всяко детско заведение. От 10 юни до 20 юни се извършва записване на новоприетите деца в съответното детско заведение. Незаписаните в този срок деца автоматично отпадат от приетите и губят входящия номер, с който са участвали в класирането. До 30 юни на видно място в детските градини и детски ясли се изнасят списъци с незаетите места, ако има такива.
При записване и постъпване на детето в детското заведение родителите представят: здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по - рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина/ детската ясла; изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детска ясла и едноседмичен срок за ЦДГ;  изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 – месечен срок преди постъпване на детето в детска ясла; данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в РБ.
Необходима е също медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по–късно от 3 дни преди постъпване на детето в детска ясла/ детска градина.
Преместването на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място.
Децата от детските заведения се отписват пожелание на родителите със заявление до директора; при постъпване в първи клас за целодневните детски градини; на 1 септември в годината, когато навършват 3–годишна възраст или по желание на родителите преди този срок за детските ясли.
Новите правила влизат в сила от 1 март 2015 година и отменят всички предходни.
реклама
реклама
реклама
Приемат предложения за... Магистрати от Унгария... Обвинен в грабеж и опит за... Благотворителен фолклорен... 160 първокласници започват... Млади художници редят изложба... Не избраха почетен гражданин... 600 ръжени хляба ще получат... Камелия Кондова е предложена... С мотивационна седмица откриха... До 13 септември приемат... В пътуващ семинар се включиха... РБ „Дора Габе” представя... Откри се академичната година в... 48 изпълнители участват в 22-ия... Общината ще иска средства от... 65 добричлии са заявили желание... 629 са първолаците в Добрич НАП Добрич напомня на... Младеж, държал наркотици с цел... Разследван за убийство остава... Над 10 млн. лв доход от получени... Събориха 30 паметни плочи на... В Добрич започва 22-рият конкурс... Валери Симеонов: „Добричката... „ВиК”- Добрич подменя... Половината прасета от задните... Показват сабите на войводите... Със съдействието на депутатите... Фестивалът September Sun Rock Fest...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.