Близо 50 млн.лв. е бюджетът на Добрич за 2015 г.

Размер на шрифта: a | a | a 20:42 16 февруари 2015
49 475 600 лв. е бюджетът на Община Добрич за 2015 г. Финансовата рамка бе приета единодушно с гласовете на 35 съветници на заседанието на местния парламент вчера. 27 835 886  лв. от сумата е държавни  приходи, а 21 639 714 лв - от местни дейности. Преходният остатък от 2014 г. е 2 606 617 лв. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. е до 10 000 000 лв., а общинските гаранции, които може да бъдат издадени - до 975 590 лв. Новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през тази година са до 25 747 008 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. са в размер на 773 560 лв. 
Кметът Детелина Николова припомни пред общинските съветници, че от 1 януари минималната работна заплата бе увеличена на 360 лв, а от 1 юли  ще бъде 380 лв, без обаче в Закона за държавния бюджет да са включени съответните ресурси в стандарта за общинската администрация. Средствата за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” остават замразени на нивото от преди шест години. За покриване на финансовия недостиг на общините бенефициенти по проекти на ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда” и ОП „Региони в растеж” може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие под формата на гаранционни депозити. Няма структурни промени в държавните трансфери за общините. Трансферите за делегираните от държавата дейности растат средно с 6,4%, като основното увеличение е в образованието, посочи още Николова и допълни, че трансферите за местни дейност нарастват незначително. Планираните в закона за Добрич трансфери за местни дейности  са 3 347 700 лв. Увеличението спрямо 2014 г. е с 51 200 лв или 1, 55%.
Много от проблемите на общините не намират решение в Закона за държавния бюджет тази година. Сред тях кметът отбеляза липсата на реформи и напредък в развитието на финансовата децентрализация, както и недостатъчния ресурс за преодоляване на щетите от наводненията. Продължава и дискриминационното отношение към общинската администрация чрез замразените от години стандарти, неотразяващи ръста на минималната работна заплата и допълнително възложените отговорности. Освен това нарастват дисбалансите между стандартите за финансирането и изискванията за обхвата и качеството на социалните услуги. Липсва целеви ресурс за компенсиране на финансовите корекции, наложени на общините, не по тяхна вина.
Във функция „Отбрана и сигурност”  са предвидени средства за местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели, общински съвети за наркотичните вещества и превантивни информационни центрове, средства за денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление при стихийни бедствия и аварии. Разчетените за Община Добрич средства са 192 830 лв.
В раздел “Образование” са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по отношение възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Допълващите стандарти за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от 1-4 клас, за материалната база, за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини за поредна година не се променят. Трансферът за делегираните от държавата дейности тук е 18 229 089 лв. 
Въведени са нови стандарти за финансиране на здравните кабинети в раздел “Здравеопазване” посочи Детелина Николова. Стандартът за детска ясла е завишен от 2 481 лв. през 2014 г. на 2 720 лв.  за 2015 г. За сметка на това са намалени натуралните показатели: от 512 деца в детските ясли за  2014 г., за 2015 г. броят им е 470. Подрастващите, обслужвани в детската млечна кухня намаляват от 500 за 2014 г. на 470 за 2015 г. Предвидената от държавата сума в раздел “Здравеопазване” е 1 887 946 лв.  Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” стандартите за специализираните институции са завишени с 3% и с малки изключения с 4% на социалните услуги в общността. Диференцирани са стандартите за защитено жилище и центровете за настаняване от семеен тип  в съответствие с целевата група на настанените деца и възрастни, съответно с и без увреждания. Държавата ще делегира тези дейности с 2 398 310 лв. 
При раздел “Почивно дело, култура и религиозни дейности” се въвежда допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер. Увеличен е стандартът за читалищата от 6400 лв. през 2014 г. на 6940 лв. в този раздел държавата ще делегира 1 147 040 лв. ДТ 
реклама
реклама
реклама
Приемат предложения за... Магистрати от Унгария... Обвинен в грабеж и опит за... Благотворителен фолклорен... 160 първокласници започват... Млади художници редят изложба... Не избраха почетен гражданин... 600 ръжени хляба ще получат... Камелия Кондова е предложена... С мотивационна седмица откриха... До 13 септември приемат... В пътуващ семинар се включиха... РБ „Дора Габе” представя... Откри се академичната година в... 48 изпълнители участват в 22-ия... Общината ще иска средства от... 65 добричлии са заявили желание... 629 са първолаците в Добрич НАП Добрич напомня на... Младеж, държал наркотици с цел... Разследван за убийство остава... Над 10 млн. лв доход от получени... Събориха 30 паметни плочи на... В Добрич започва 22-рият конкурс... Валери Симеонов: „Добричката... „ВиК”- Добрич подменя... Половината прасета от задните... Показват сабите на войводите... Със съдействието на депутатите... Фестивалът September Sun Rock Fest...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.