Областният управител Красимир Кирилов, заместник-министър Малина Крумова и изпълнителният директор на ВиК-Добрич инж. Тодор Гикински

Сред присъстващите на срещата бяха и кметовете на Добрич Йордан Йорданов /в средата/ и на Генерал Тошево Валентин Димитров /вдясно/ Снимки Григор Маринов

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова:

Бизнес-планът на ВиК-Добрич предвижда инвестиции за подобряване качеството на услугата

Трупани с години проблеми оказват влияние върху цената на водата

Размер на шрифта: a | a | a 19:24 13 февруари 2018
Автор: ДТ
Дългоочакваното обществено обсъждане на бизнес-плана на “ВиК-Добрич” АД за регулаторния период 2017 –2021 г. се проведе вчера в Областна администрация. Присъстваха заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, областният управител Красимир Кирилов, бордът на директорите на ВиК – Добрич. В продължение на повече от три часа бяха обсъдени множество въпроси, свързани с незавидното финансово състояние на добричкото водно дружество и отражението, което проблеми, трупани години наред дават сега върху цената на водата. В срещата взеха участие над 100 души – представители на гражданските инициативни групи, кметове на общини и общински съветници.
Областният управител Красимир Кирилов представи цялата сага с бизнес-плана на ВиК-Добрич за регулаторния период. Стана ясно, че той е съгласуван от Асоциацията по ВиК още на 16 август 2016 г., с 82,33 % от гласовете на Общото събрание. Консултирахме се с юристи, които бяха категорични, че няма нужда от ново съгласуване, обяви областният управител. Бизнес-планът е разработен и представен за одобрение от ръководството на ВиК с управител инж. Петър Калчев. Бизнес-плана.ът е връщан общо 5 пъти от Комисията за енергийно и водно регулиране с указания за отстраняване на недостатъци и несъответствия с Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги. 

Нарастването на комплексната цена за битовите абонати

се обуславя от няколко основни фактора – нормативни промени и изменения на приетите от КЕВР принципи, оказващи влияние върху цените на услугите. Различна е методологията на ценообразуването в сравнение с периода 2009 – 2016 г. Въвежда се принципът на единна цена за всички потребители на една територия за услугите “доставяне на вода” и “отвеждане на отпадъчни води”. Премахва се разликата между цените за бита и тези за промишлеността. Резултатът е, че цената, плащана от промишлените потребители намалява, а за битовите се увеличава. Това е и причината увеличението на цената на водата в Добричко да е именно в частта за отвеждане на отпадните води.
Ръстът на минималната работна заплата и осигурителните прагове за заетите във ВиК-сектора също оказва влияние върху разходите на дружествата, респективно и върху цената за потребителите. Регулаторът въвежда за новия период механизъм за финансиране на инвестициите във водопроводната и канализационната мрежа. За ВиК – Добрич минималният размер на инвестициите е 400 000 лв. годишно. В последния вариант на бизнес-плана на ВиК-Добрич се вижда, че добричкото водно дружество планира далеч по-големи инвестиции – 11 милиона лева за 15 години /при 6 милиона определени от регулатора/, което ще доведе до подобряване качеството на услугата. КЕВР въвежда и таван на коефициентите за замърсеност, използвани при разпределението на тежестта на цената за пречистване на отпадъчни води между потребителите. 
Регулаторът изисква от ВиК-дружествата и да генерират финансов ресурс, който да им позволява да участват със съфинансиране на проекти по Оперативна програма “Околна среда”. Близо 3 пъти са нараснали и разходите на ВиК-Добрич за поддръжка на амортизираната водопреносна мрежа. 
Действието на всички тези фактори е причината за увеличението на комплексната цена за битовите потребители с 32 стотинки спрямо действащите в момента разценки, се посочва в презентацията, подготвена от Областна управа. С утвърждаването на цените на ВиК-услугите ще се даде възможност да се финансират мероприятия за намаляване на загубите на вода и на оперативните разходи.

По-ниска цена в преработения бизнес-план

В последната преработка на бизнес-плана на ВиК-Добрич комплексната цена за битовите потребители е 3,28 лв. за кубичен метър вода, докато в първоначалния вариант, внесен от ръководството с управител инж. Петър Калчев фигурира цена от 3,68 лв., категорична бе Малина Крумова. Този факт бе подчертан няколко пъти, но това не направи особено впечатление на аудиторията. Инж. Петър Калчев, който също взе участие в срещата отговори, че подобни твърдения са спекулации и обясни, че предложената от оглавяваното от него ръководство цена е била 3,15 лв. /която пак е по-висока от сегашните 2,96 лв./. Участниците в общественото обсъждане се обединиха около разбирането, че повишаването на цената на водата само по себе си няма да доведе до подобряване на финансовото състояние на ВиК – Добрич и до по-високо качество на услугата. Разковничето е в ограничаване на загубите на вода и инвестиции във водопреносната мрежа. 
Един от основните проблеми за добричкото водно дружество са големите експлоатационни разходи по добиването и преноса на вода, посочи зам.-министър Крумова. Тя поясни, че през последните години цените на електроенергията се увеличават, а ВиК-Добрич не може  да увеличава приходите си със същата скорост. 
Няма как проблеми, трупани с години да се решат за няколко месеца и да не рефлектират върху цената на водата за потребителите, категорична е Малина Крумова. Тя поясни, че причините са комплексни –недостатъчното финансиране на ВиК – Добрич, натрупаните задължения, амортизираната водопреносна мрежа. Заради недостатъчния финансов ресурс дружеството не може да инвестира в мрежата, затова качеството на услугата е лошо, каза още Малина Крумова. 
Разгоря се дискусия и по въпроса до каква степен направените от общините инвестиции във водопреносната мрежа ще допринесат за намаляване загубите на вода и защо тяхното отражение не намира израз в цената на питейната течност за потребителите. Проектите, финасирани по оперативни програми действително ще подобрят състоянието на водопреносната мрежа. ВиК-операторите обаче са длъжни по закон да генерират приходи, които да им позволят да подменят със собствен ресурс съоръженията, платени с пари от европрограмите след изтичане на срока за експлоатацията им. Това е ново изискване и е въведено именно с цел да не се стига до ситуацията, в която момента е ВиК-Добрич – да няма финансов ресурс за подмяна на амортизираните съоръжения, поясни Малина Крумова. В отговор на въпроса защо не са планирани и калкулирани в цената на водата очакваните положителни ефекти от проекта за водния цикъл на Добрич, заместник-министърът обясни, че регулаторният период свършва през 2021 г. и няма как да се планират очаквани икономии от все още неизпълнен проект. 

Мерки за повишаване на събираемостта и срещу кражбите на вода

Ръководството на ВиК – Добрич е назначено през август 2017 г. със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изискванията към всеки един от членовете на борда на директорите са посочени в индивидуални договори, в тях е предвидена и възможност за предсрочно прекратяване в случай на несправяне със задълженията. От встъпването в длъжност на новото ръководство са изминали едва 6 месеца. На този етап оценката на министерството, е че ръководството се справя с множеството проблеми, трупани през годините. Предприети са енергични мерки за повишаване на събираемостта на сметките за вода и за преустановяване на кражбите. Провеждат се акции заедно с полицията за установяване на нерегламентирано присъединяване към водопреносната мрежа. Извършват се технически мероприятия за намаляване на загубите на вода и авариите. 
Думата взе и бившият воден шеф инж. Петър Калчев. Според него има други механизми за намаляване на загубите и той ги е предлагал, но от КЕВР са сметнали идеите му за нереалистични. Инж. Калчев призна, че приходите на дружеството стигат в общи линии само за заплати и ел. енергия и няма ресурс за инвестиции. Трябва да се подобри качеството на отстраняване на авариите. Към момента са изцяло подменени едва 80 км. водопроводна мрежа в областта, което се равнява на около 4 % от цялата й дължина. Инж. Калчев за пореден път лансира и своята идея за алтернативно водоснабдяване на Добричка област – от язовир Цонево, което според него ще спести разходи за ток. 
Малина Крумова отговори на бившия ВиК-шеф с цифри – през 2013 г. загубите са 83 %, а през 2015 г. и 2015 г., когато начело на водното дружество е бил инж. Калчев нарастват до 84 и 85 на сто. Задълженията на ВиК-Добрич по времето на предходното ръководство са били 36 милиона лева, сега са 32 млн. Не е ясно какво е направил инж. Калчев за решаване на проблемите в продължение на 2 години. Идеята за алтернативно водоснабдяване от язовир Цонево е обсъждана в КЕВР и е отхвърлена като икономически неефективна, каза Малина Крумова. 

Идеи за законодателни промени и повече справедливост

в ценообразуването във водния сектор в цялата страна бяха обсъдени по време на срещата в Добрич. Стартирахме подготовка на изцяло нов Закон за водите и приемаме всякакви предложения, каза Малина Крумова. Участници в общественото обсъждане направиха и конкретни предложения, които заместник-министърът се ангажира да бъдат обсъдени в хода на подготовката на законодателни промени. 
Поставен бе и наболелият проблем за общите водомери, който е особено актуален за жилищните блокове в режим на етажна собственост. Малина Крумова прие да се обмисли възможността за разделяне на реално консумираната от потребителите вода и общата, за да плащат абонатите поне реалното си потребление. 
Заместник-министърът обяви, че си струва да се мисли и в посока на създаване на централизирана водоснабдителна компания, която да е държавна и да отговаря за изпълнение ангажиментите на държавата в сектора. 
Добра е и идеята за единна цена на водата в цялата страна. Въвеждането й обаче ще е несправедливо спрямо живеещите в райони, където разходите за добиване и доставяне на вода не са толкова високи. За тях цената реално ще се повиши и това не е особено справедливо. Обмисляме различни варианти, един от които е и въвеждането на такса “справедливост”, която да генерира ресурс за подпомагане на водните оператори в необлагодетелстваните райони, какъвто е случая в Добрич, каза още зам.-министър Малина Крумова. реклама
реклама
реклама
Приемат предложения за... Магистрати от Унгария... Обвинен в грабеж и опит за... Благотворителен фолклорен... 160 първокласници започват... Млади художници редят изложба... Не избраха почетен гражданин... 600 ръжени хляба ще получат... Камелия Кондова е предложена... С мотивационна седмица откриха... До 13 септември приемат... В пътуващ семинар се включиха... РБ „Дора Габе” представя... Откри се академичната година в... 48 изпълнители участват в 22-ия... Общината ще иска средства от... 65 добричлии са заявили желание... 629 са първолаците в Добрич НАП Добрич напомня на... Младеж, държал наркотици с цел... Разследван за убийство остава... Над 10 млн. лв доход от получени... Събориха 30 паметни плочи на... В Добрич започва 22-рият конкурс... Валери Симеонов: „Добричката... „ВиК”- Добрич подменя... Половината прасета от задните... Показват сабите на войводите... Със съдействието на депутатите... Фестивалът September Sun Rock Fest...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.