Проверки в морските курорти започнаха инспекторите по труда

Размер на шрифта: a | a | a 18:17 05 юли 2018
Автор: ДТ
От началото на юли е засилен контролът на Инспекцията по труда в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната. Ежегодно по време на активния туристически сезон през месеците юли и август инспекцията насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите със сезонен характер. Те са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне. Наетите за сезонна работа не трябва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор, тъй като при евентуално нарушаване на правата им те могат да претендират само за писмено договорените условия на труд и възнаграждение. Работодателят няма право да допуска работници и служители до работните им места без да им е връчил подписан от двете страни екземпляр на трудовия договор, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и длъжностна характеристика. При желание да провери уменията им, той може да сключи трудов договор със срок на изпитване. Работникът може да бъде освободео по всяко време без предизвестие. Ако изрично не е уговорено в чия полза е срокът на изпитване, то той важи и за двете страни и работниците също могат да напуснат без предизвестие. Трайна практика след приключване на туристическия сезон е в Инспекцията по труда да се подават сигнали от хора, работили без трудов договор, на които не е заплатено най-често последното възнаграждение. Други чести сигнали са с искане работодателят да бъде задължен да изплати сумата, договорена устно. В тези случаи инспекторите по труда не могат да се намесят, тъй като работниците трябва да бъдат установени на работното място, за да бъде обявено съществуването на трудово правоотношение. По отношение на заплащането инспекторите по труда могат да дават задължителни за изпълнение предписания само за писмено договорената сума. 
Наемането на непълнолетни става само след разрешение от Инспекцията по труда, което важи за конкретното работно място, за което е поискано, и за работодателя, с който е сключен договорът.  Заявлението може да бъде подадено и по електронен път. Срокът за произнасяне при представяне на пълен комплект документи е 7 работни дни. Документите, които се изискват, са идентични с тези, които трябва да бъдат подготвени за всяко работно място, независимо дали на него е назначено непълнолетен. Разликата е, че при наемане на ненавършил 18 години те се представят предварително в Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на работното място, а при наемане на пълнолетни – при проверка. 
При наемане на работници от трети държави, извън ЕС работодателите следва да знаят, че наетите трябва да имат право на достъп до пазара на труда у нас. Редът за наемане на чужденци от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Компетентният орган за осигуряването на достъп до пазара на труда е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването е разработена специална бланка, която е публикувана на сайта на Ицпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и се подават в съответната дирекция “Инспекция по труда“ по месторабота на чужденеца. 

реклама
реклама
реклама
Последна седмица за подаване... Въвеждат чудовищни санкции при... Отчитат спад на чуждите... Болниците ще плащат по-евтини... Създават мрежа на електронните... Съоръженията от... Над 1 млн. лева събрани от... Хлябът поскъпва Пенсиите ще се вдигнат с 5.7% от 1... НАП даде старт на „Влез в час с... 2869 терена обхвана голямото... Безработицата в страната... Прогнозират добро качество на... Хлебният баланс на страната е... Електроразпределение Север... Отчитат спад на нощувките и... Близо 1 500 жители на областта са... Отчитат спад в броя на жертвите... Изключително успешно лято... Блексирама получи... Медицинските грижи в градините... Пациенти са подали 182 сигнала... Има подобрение на мерките... Aгенцията за закрила на детето... Провеждат седмица на... НАП подхваща 50 000 земеделци Над 5,2 милиона туристи са... 12 дни по Коледа и още 3 ваканции... Африканската чума може да... Над 35,639 млн. лева са изплатени...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.