Изготвиха наръчник за мерките за плащания на площ

Размер на шрифта: a | a | a 19:48 24 март 2015
Министерството на земеделието и храните разработи Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстване за площните мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Заявленията за кандидатстване  по тях  се
подават паралелно с тези за директните плащания в периода от 1 март до 15 май. По всички мерки, земеделските стопани трябва да имат валидни правни основания за ползването на земеделските земи. Стопаните могат да кандидатстват за подпомагане за агроекологични плащания, за биологично земеделие, по Натура 2000 и рамковата Директива за водите, субсидии за райони с природни или други специфични ограничения. Към общото заявление за подпомагане се подава и приложение за кандидатстване по съответната мярка, в което се попълват всички общи части и декларации, както и полетата и декларациите за съответното направление, за което стопаните ще искат да получават подпомагане.
По мярка 10 „Агроекология и климат“ може да се кандидатства по шест направления – за „възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (впс)“, за „поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение“, за „контрол на почвената ерозия“, за „традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, както и за „опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство“.
По мярка 11 „Биологично земеделие“, която се прилага за територията на цялата страна, кандидатите доброволно поемат ангажимент да прилагат методите на биологичното земеделие в своето стопанство. То може да бъде за направленията – биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство. Петгодишните ангажименти са върху едни и същи площи. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар, животинска единица (ЖЕ)  или пчелно семейство. Всички парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат в преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход т.е. да са биологични. Бенефициентите са задължени да имат сключен договор и с контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство на целия блок на стопанството.
Мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите" включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, за които са издадени заповеди и
има разписани конкретни режими,ограничения, или забрани за земеделски дейности в тях. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на наложени ограничения. Минимална площ за участие по Мярката е 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
По Мярка 13 има две направления за кандидатстване. И двете подмерки са за кандидати, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. ДТ
реклама
реклама
реклама
Прогнозират добро качество на... Хлебният баланс на страната е... Електроразпределение Север... Отчитат спад на нощувките и... Близо 1 500 жители на областта са... Отчитат спад в броя на жертвите... Изключително успешно лято... Блексирама получи... Медицинските грижи в градините... Пациенти са подали 182 сигнала... Има подобрение на мерките... Aгенцията за закрила на детето... Провеждат седмица на... НАП подхваща 50 000 земеделци Над 5,2 милиона туристи са... 12 дни по Коледа и още 3 ваканции... Африканската чума може да... Над 35,639 млн. лева са изплатени... Държавното хранилище за ценни... Националното бюро за правна... Стартира проект свързан с... Екоминистерството осигурява... Над 5,2 млн. са чуждите туристи у... Запознаха над 1200 продължително... Изплащат над 8,5 милиона лева на... Хората от ВВС дават всичко от... Подготвят новата Национална... Ветеринари плашат с протест... Недостигат 250 огнеборци Отчитат ръст на оборотите по...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.